Saturday, April 29, 2006

Uppdatering av länklistan

Har nu uppdaterat och rensat länklistan lite.
Några bloggar har ramlat bort, pga inaktivitet, men desto fler har lagts till och några har fått sina adresser uppdaterade efter flyttar.

Jag läser i princip samtliga bloggar via min RSS-läsare, även om jag av naturliga skäl långt ifrån instämmer i allas åsikter.

9/11, bortglömt och begravt?

Jeff Jarvis på Buzzmachine, skriver om sina upplevelser av filmen United 93, om planet som kraschade i Pennsylvania som resultat av terrorattackerna den 11:e September 2001. Jeff Jarvis är en av många människor som var på plats i New York den 11:e September, mitt bland händelserna.

Filmen rörde upp många känslor hos Jarvis, men jag fastnade framförallt för hur han skrev om två unga kvinnor han hörde tala utanför biografen innan filmen:
As I went into the theater to buy my ticket, I heard two young women talking about what to see.
"United 93," said one, "that’s the one about the terrorists who take over the jet."

Her friend replies, "You know I don’t like action pictures."
"It’s not really scary," says the first.

It’s just another thriller to them, about a story apparently forgotten.

Vi får inte låta oss skrämmas till lydnad av terrorattacker, vare sig av terrorister eller av Staten som vill använda dem som en förevändning att inskränka våra friheter. Men vi får heller inte glömma det som hänt. Att glömma vore nästan detsamma som att förlåta eller ursäkta dessa bestialiska handlingar, och det är ett sluttande plan rakt ned i den moraliska relativismens avgrund.

Intressant skattetolkning

Aftonbladet rapporterar att ABBA's Anni-Frid Lyngstad upptaxerats med 12 miljoner kronor på ett bolag registrerat i Panama som hon äger, på basis av att bolaget fått royalty-intäkter från Sverigebaserade Polar- och Universal-music.
Tidigare har det rapporterats om Björn Ulvaeus som hamnat i liknande trångmål. I fallet Ulvaeus så är det troligtvis inte så mycket att orda om eftersom Ulvaeus är såvitt jag vet nuförtiden bosatt i Sverige och därmed skattskyldig i Sverige, de upplägg han haft under sitt boende i England lär inte fungera längre när han bor i ett annat land.

Lyngstads fall är dock lite intressantare: så vitt jag vet är hon sedan 20-talet år tillbaka bosatt i Schweiz, och därmed skattskyldig där, inte i Sverige. Vidare så äger hon knappast vare sig Polar- eller Universal-music så vitt jag vet (dessa ingår i den stora Universal-gruppen av bolag om jag minns rätt, vilket är ett rätt stort konglomerat), Lyngstads enda koppling till bolagen är att de har de Svenska (och möjligtvis internationella) licenserna att sälja hennes musik vidare.
Nej, det är ett bolag, registrerat i Panama som upptaxeras på basis av att det fått royalty-intäkter från Sverige, dvs att de andra bolagen betalat Panama-bolaget pengar för att få utnyttja vissa musikrättigheter bolaget innehar.
Nu är det tacksamt att upptaxera småbolag, som ägs av individer istället för stora organisationer, men i förlängningen torde detta innebära att det är relativt tveksamt för utländska bolag att licensiera några som helst rättigheter till svenska bolag: risken finns nämligen att rättigheterna hastigt och lustigt sägs häröra från Sverige, eftersom de licensierats där.

Resultatet kan bli att utländska läkemedelsbolag, andra musikbolag och bokförlag plötsligt kan upptaxeras och begäras på svensk skatt, bara för att de samarbetat med svenska bolag.
Vad denna effekt skulle få för konsekvenser är enkelt att se: många bolag skulle undvika att göra affärer med Sverige.
Nu betvivlar jag att det är Skatteverkets avsikt, det är nog som sagt tacksamt att jaga mindre bolag, medan större internationella bolag som läkemedelsbolag, med egna juristavdelningar löper mindre risk att bli utsatta.
Men hur är det med mindre företag? Nja, mindre företag kan nog göra klokt i att undvika Sverige i dessa sammanhang, såvida de inte vill betala skatt både i sitt ursprungsland och i Sverige..
Hur positivt det är för Sverige om en stor andel företag låter bli att göra affärer med Svenska företag och individer bara för att det är mer praktiskt för dem och sparar en massa potentiell huvudvärk på det sättet kan ni ju räkna ut själva..

Friday, April 28, 2006

När vi ändå varit inne på konspirationsteorier..

Kan jag rekommendera Time Cube.
Läs och inse att ni blivit utsatta för en massiv konspiration som utbildat er till idioter.
Eller få er ett gott skratt, beroende på vad ni föredrar.

Sommarsemester bokad!

Nu är sommarplanerna äntligen spikade:
Först en vecka till Cypern och Nissi Beach på egen hand, sedan två veckor senare blir det en vecka på Gotland tillsammans med goda vänner.
Funderar även på att åka till New York 4-5 dagar efter det, men det återstår att se..

Längtar.. Det här blir nog en bra sommar..

Därför är socialismens konfliktformulering en konspirationsteori

Jag skrev i föregående inlägg att "Socialismen i princip är en konspirationsteori", detta bör dock preciseras något: det är socialismens konfliktformulering som är en konspirationsteori, och likt många andra konspirationsteorier saknar den förankring i den verkliga världen.
Om vi antar att konfliktformuleringen är såsom Marx definierade den: en konflikt mellan de som säljer sitt arbete och de som äger kapital och produktionsmedel som suger ut de arbetande samtidigt som de ser till att de utsugna aldrig får chansen att ta sig ur utnyttjandet, så finns ett flertal problem med detta:

"Creative Destruction"
Till att börja med så bortser det totalt från kapitalismens absoluta natur: Det finns ingen beständig ekonomisk makt*, och att skydda en "gällande ordning" är i princip omöjligt. Samma sekund som någon börjar skydda en "gällande ordning", så innebär det att de försöker stå emot förändring, och de som gör detta har sällan belönats särskilt väl i ett kapitalistiskt system.
Tillväxten i ett kapitalistiskt system har sin kärna i en ständig innovationsprocess där gamla värden, industrier, tekniker och företag rivs ned och raseras, oftast av små snabbrörliga entreprenörer som startat med knappa medel. Dessa entreprenörer blir sedermera nästa generations giganter, bara för att förr eller senare möta samma öde som sina föregångare.

Denna process benämndes "Creative Destruction" av ekonomen Joseph Schumpeter för den som är intresserad av att läsa mer om ämnet.
Men det borde stå tämligen klart att existerande kapital och produktionsmedel är tämligen värdelösa när en ny innovation uppfinns, som gör den tidigare tekniken så värdelös att den inte ens går att ge bort. Och bara själva agerandet att försöka motstå förändring och upprätthålla en ordning är ett rätt säkert sätt att falla offer för den. Att just försöka motstå förändringen är även den oftast den grundläggande reflexen hos existerande företag när en ny innovation kommer till marknaden, en reflex som bäddar för deras egen undergång.
Exemplen är många, och många av de praktiska exemplen radas upp i Clayton Christensens utmärkta bok "Innovators Dilemma".

"Self-made men"
En annan sak värd att notera i sammanhanget är att om man ser till Forbes årliga lista av världens rikaste, så tenderar majoriteten av topp 100 bestå av "self-made men" (och kvinnor), dvs individer vars föräldrar och släkt inte haft några tillgångar att tala om när de föddes, utan de har själva byggt sina förmögenheter via... entreprenörskap. Ser ni parallellen till föregående stycke?

En tjänsteekonomi behöver människor, inte maskiner
En annan viktig faktor i dagens ekonomi är att de utvecklade ekonomierna idag till större delen består av en informations och tjänstesektor. Det är människor som utför detta arbete, en mänsklig touch krävs, och i många fall specialiserad kunskap. Det innebär att kunskap och initiativkraft är avsevärt värdefullare tillgångar än maskiner och pengar på banken, den som har medlen för att skapa något mellan sina öron kan också göra det om han bara vill. Hur ska någon kunna hindra honom från att konkurrera och bygga något? Start kapitalet som krävs för att starta företag minskar också ständigt, som ett resultat av kombinationen tjänsteekonomi och en ständig process av teknologisk förbättring via "creative destruction", vad kostar en dator idag jämfört med för 20 år sedan? Hur mycket prestanda får du per krona idag jämfört med för 20 år sedan?
I rest my case.

Arbetsgivare vs. Arbetstagare, varför då?
Slutligen: varför skulle det överhuvudtaget finnas en inneboende konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare? Varför denna demonisering? Skulle det vara just alla, och bara psykopatiska och sociopatiska människor som drivs till att starta företag? Knappast.
Företag, dvs arbetsgivare tenderar att främst vara en reflektion av sin ledning, sina ägare och sina grundare. Att se en arbetsgivare som något ondskefullt, ansiktslöst som bara vill utnyttja är en fundamentalt avhumaniserad och felaktig syn, såvida man inte tror att alla ens medmänniskor också är ansiktslösa och ondskefulla.
Ett företags grundare och ledare tenderar att vara olika från människa till människa, som sådana kommer det att finnas såväl goda som mindre goda arbetsgivare, men de kommer att vara goda eller mindre goda baserat på människorna bakom fasaden, inte på basis av fasadens juridiska form.

* Ok, det finns vissa företag som överlevt ett par hundra år, men det är kanske 1 av 100 000 företag som startats, och dessa har ofta skyddats på ett icke marknadsekonomiskt sätt av de politiska makthavarna. I Sverige finns t ex Wallenbergsfären som fått orättvisa och konkurrenssnedvridande väntjänster av politikerna i över 100 år.

Thursday, April 27, 2006

Vänsterfolk och konspirationsteoretiker - närbesläktade kusiner i en dysfunktionell familj

Vänsterfolk och konspirationsteoretiker är i högsta grad närbesläktade, nära kusiner, alternativt halvsyskon.
På SvD Brännpunkt (hittat via HAX) skriver idag
två Socialdemokratiska riksdagsmän, likaledes biträdande partisekreterare respektive ordförande för finansutskottet en debattartikel som främst är en halvkomisk arg konspirationsteori blandad med lite name-dropping av mer eller mindre prominenta bloggare och organisationer.
Överlag får man väl säga att det knappast är en isolerad företeelse, ser man runt till vad vänsterfolk, framförallt på ytterkanten brukar häva ur sig så är det fyllt med den ena konspirationsteorin värre än den andra: "Det är omöjligt att göra något åt sin situation om man inte är född med kapital och produktionsmedel", "Företag vill med vilje suga ut och utnyttja människor", "USA/Israel låg i själva verket bakom 9/11 terror-attackerna", "de multinationella företagen vill ta över världen" osv osv osv.
Det genomgående temat är att de är offer, och det i slutändan är någon person, grupp eller organisation som drar i trådarna i bakgrunden och gör allt för att upprätthålla gällande ordning och framförallt se till att ingen sticker upp.

Det påminner inte så lite om konspirationsteorier från bind-galna paranoiacs som yrar om Den Nya Världsordningen (tm) och "de tre familjerna som ska ta över världen" (alternativt frimurare eller illuminati).

Hela den socialistiska ideologin är i själva verket till stor del en enda stor missledd konspirationsteori.
Karl Marx kan nog vara stolt(?) över att vara den största konspirationsteoretikern i världshistorien som skänkts någon som helst trovärdighet..

Sverige nästan unikt i Europa med ökande fattigdom

Bilden ovan visar andelen av befolkningen som lever på en nettinkomst under $20 000 om året.
Jag tror bilden säger det mesta. Det är ingen statistik över något flummigt mått av "inkomstlikhet" där en befolkning där alla är lika fattiga ser bättre ut än en befolkning med olika rika människor.
Det är ett inkomst mått i absoluta tal, och därmed oemotsäglig fakta.

Fattigdomen i Sverige ökar, medan den minskar markant i resten av europa, framförallt de länder som anammat marknadsekonomiska reformer, som t ex Storbritannien och Irland, som mer än halverat sin fattigdom på 14 år som ett resultat av de reformer länderna gjorde under 80-talet och tidigt 90-tal.

Om det "går bra för Sverige", varför blir de fattiga fler?

Källor:
- Siffrorna kommer ursprungligen från denna Aftonbladet-artikel.
- Tabellen kommer ursprungligen från Johan Norberg, men bilden är tagen från Aqurette, då en bild gör sig bättre än en html-tabell.

Avskaffa yttrandefriheten!(?)


Som ni kan se på bilden ovanför verkar de flesta av Aftonbladets läsare vara överrens om att man ska dömma folk för användandet av vissa ord om någon råkar tjäna sig kränkt. Tydligen är min tidigare kommentar om att demokratin kan avskaffa yttrandefriheten inte så långt borta: uppenbarligen vill ju en majoritet avskaffa yttrandefriheten i sin nuvarande form.
F ö är det rätt intressant att användandet av "hora" ska dömmas med sexuellt ofredande. Mig vetterligen är sexuellt ofredande samma brottsrubricering som pedofiler som förgripit sig på barn ofta döms till, om de inte kan dömas för våldtäkt (rätta mig om jag har fel). Med andra ord kan man dra slutsatsen att kalla någon för "hora" tydligen ska dömas lika hårt som många pedofiler som förgripit sig på barn.

Moralpaniken fortsätter i en artikel vars rubrik ondgör sig över att "svartskalle" räcker för brottsdom, men "hora" inte gör det, även om Jerzy Sarnecki som intervjuas i själva artikeln verkar vara en röst i debatten som har vett och reson kvar.

Vägen som Sverige är inne på är ett rätt bombsäkert sätt att på sikt inskränka på yttrandefriheten näst intill totalt och tysta ned alla oliktänkande röster.
Idag ska folk tystas om de i ilska använder något skällsord eller nedsättande ord om någon annan, för att den andra kan känna sig "kränkt". Hela hysterin kring att bli "kränkt" är dock ett väldigt halkigt och lutande plan: Idag är det skällsord och nedsättande ord, imorgon kan det lika gärna vara kritik om folk tar illa vid sig av den. Tänk om statsministern känner sig kränkt av oppositionens kritik? Man får ju inte kränka andra människor!
Mer sannolikt på kortsikt är dock att domstolarna fullständigt lusas ned med "kränkningsfall", där t ex ett par anmält varandra för nedsättande språk under ett bråk i en relation som är på drift. Är det verkligen vad domstolar ska syssla med? Inget under att mord, rån och våldtäkter går olösta i Sverige, folk har ju fullt upp med att känna sig kränkta. Fast nu kanske jag kränkte polisen och rättssystemet när jag insinuerade att de inte gör sina jobba ordentligt?

Till alla människor som känner sig kränkta till höger och vänster: väx upp för i helvete!
Bara för att du inte längre kan skvallra för mamma om någon säger något elakt, innebär det inte att alternativet är att skvallra för pappa Staten.
Gillar du inte vad du hör, skaffa öronproppar, gå ifrån platsen eller ge igen med samma mynt.

Ett fritt samhälle vilar på att folk ska ha rätt att säga vad de vill, även om det ibland är saker man inte vill höra, eller rent av elaka, korkade och lögnaktiga saker.
Stoppa det så kan ni lika gärna skapa en ny brottsrubricering: "tankebrott", de är ju trots allt grundorsaken till att folk från gång till gång säger saker andra inte gillar.

Wednesday, April 26, 2006

Journalistisk innehållsdeklaration

Mycket har skrivits i bloggosfären om den undersökning av journalisters politiska sympatier som nyligen publicerats.
Till höger menar man att media är vänstervridet för att två tredjedelar av journalistkåren har vänstersympatier. Till vänster menar man att media är högervridet för att 23% av ekonomijournalisterna är moderater (men är det de som är höger, eller moderaterna som helt enkelt kommit till journalisterna?).

Personligen tycker jag det är ointressant*, däremot anser jag att det kanske är dags att slänga illusionen om objektivitet åt sidan: bara idioter och journalisterna själva tror väl i dagsläget på journalistisk objektivitet (F ö finns det gott om överlappning mellan dessa två grupper).. Det enda objektiva i dagens nyhetsrapportering är sannolikt serietabellerna i fotboll.

För trovärdighetens skull vore det snarare intressantare om journalister istället öppet redovisade sina politiska sympatier, så läsarna själva på ett mer transparent sätt fick avgöra vad de ansåg var trovärdigt och inte trovärdigt.
Frågan är: vilket mediaföretag vågar gå i bräschen för detta och låta sina journalister komma ut ur ett rätt illa dolt skåp?

*även om jag som utlandssvensk med lite perspektiv kan säga att media i Sverige är flera grader mer vänstervridet än media både i Storbritannien och välfärdsstats-lillebror Finland.

"Greed is Good"

USA's just nu kanske främste journalist går från klarhet till klarhet i sin senaste artikel:
Greed, not kindness gets things done.
(Via Dick Erixon)

Det hela för mina tankar till ett av filmhistoriens bästa filmtal, från filmen "Wall Street" (även om talarens metoder visade sig vara smått tvivelaktiga, har han en poäng):
The point is, ladies and gentleman, that greed -- for lack of a better word -- is good.
Greed is right.
Greed works.
Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit.
Greed, in all of its forms -- greed for life, for money, for love, knowledge -- has marked the upward surge of mankind.
And greed -- you mark my words -- will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA.

(talet i sin helhet, inklusive text, mp3 och video finns här)

Stackars tjuv..

Vad ska man säga? Det är väl i Sverige som en tjuv kan framställas som ett stackars offer för samhället.
Aftonbladet skriver om en kvinna som förskingrade för omkring en miljon på privat shopping. Självklart framställs hon som ett offer som inte fick tillräckligt med hjälp, och blev sönderstressad av sin ondskefulla arbetsgivare (vilken hon stal av).

Bara i Sverige.. Hur långt har det gått när parasiter och tjuvar belönas med ursäkter och uppmärksamhet? När folk öppet skryter om hur de fuskat med diverse bidrag, och får uppskattande ryggdunkar av sina bekanta? Men däremot hårt arbetande människor och företagare bespottas som samhällets avskum?

Är det någon som tror artikelns ton varit så gråtmild om det handlat om en manlig företagsledare med ett sexmissbruk som förskingrat pengar på horor?

Tuesday, April 25, 2006

Bara i Sverige...

Världsrekord i fjantighet..

..bara i en ankdamm som Sverige kan man bli kändis och "förebild" genom att vara tillräckligt psykiskt labil för att få vara med på TV och knulla och supa i direktsändning. Det är det ena legitima sättet att bli "framgångsrik", det andra är att vinna på lotto.

Stockholm är en stad med allvarliga penis-komplex jämfört med andra (riktiga) storstäder i världen: eftersom det inte finns tillräckligt med folk som kan vara kända för något vettigt, så fyller man på med dokusåpa-folk och folk som festar mycket.

I Stockholm kallas de "kändisar".
I New York eller London kallas de "kvartersfyllon".

No shit, Sherlock..

DN Debatt: "Privata jobbmäklare effektivare än Ams".

No shit, Sherlock. Hur länge tror ni privata jobbmäklare skulle kunna betala ut löner och vara verksamma om de förmedlade ett jobb per år, som AMS?

Det är nog minst 1-2 jobb i veckan per förmedlare som måste förmedlas för att verksamheten ska kunna gå runt..

Svensk tolerans och öppensinnighet: R.I.P.

..när vi ändå är inne på moralism idag, så är det värt att nämna denna "lilla" nyhet som jag hittade via Ninja Economist:
Stockholms Stadsbyggnadskontor har stoppat Calvin Klein reklamen (ni vet den med Fredrik Ljungberg) för att den är för vågad. En reklam som f ö dög i det relativt konservativa och absolut religiösa USA.

Vad har hänt med den beryktade svenska sociala öppenheten och toleransen?
Sverige blev en gång känt internationellt för att folket var öppensinniga, toleranta, och inte brydde sig så mycket om vad grannen sysslade med privat, eller om de såg lite hud på stranden.
Det ter sig mer och mer som en annan värld jämfört med dagens Sverige:
Nymoralismen regerar, lite naken hud är genast "porr", vilket i sin tur bara är gradskillnader från prostitution och människohandel i debatten.
Att tvinga på andra länder den svenska moralen debatteras även det som ett faktiskt alternativ, i och med hela bojkott-debatten kring fotbolls-VM. En debatt som f ö inte finns vare sig i USA (väldigt konservativt) eller i Iran (en ultra-konservativ teokrati), två länder som även de ska ställa upp i fotbolls-vm i sommar.
Tysta ned politiskt inkorrekta åsikter är det inte heller någon som lyfter på ögonbrynen för: om en stollig gammal präst inte gillar homosexuella så tycker folk att det är konstigare om han inte slängs i finkan än om han sätts i fängelse.

Den beryktade svenska öppenheten och toleransen är nog i de flesta avseenden död.
Sverige har blivit ett land för politiskt korrekta moraltanter, etnocentriska smygrasister och bindgalna radikalfeminister i jakt på millimeter-rättvisa.

Vila i frid tolerans, öppenhet och individualism.

Tack Gud

Ungt Val 2006:
Porr-kroppen är det nya skönhetsidealet.

Många unga kvinnor vill i dag se ut som modellerna i tidningen Playboy.

..och där slutade jag läsa, eftersom jag förväntade mig en massa nymoralistisk smörja efter det..
Bara en reflektion: Vad är en "porr-kropp"? Är det en sån där kropp som inte är formad av McDonalds och soffliggande? Eller har det något att göra med nakenchocker?

Monday, April 24, 2006

Avstånd: några km. Skillnad i sjukfrånvarokostnader: 17 gånger

Merit Wager skriver idag om sjukfrånvaron på samma företag i Torneå, respektive Övertorneå, vilka ligger några kilometer ifrån varandra på den svenska respektive finska sidan om gränsen uppe i norr.
På den finska sidan står sjukfrånvarokostnaderna för 0,8% av lönekostnaden. På den svenska sidan är motsvarande kostnad 13,7% av lönekostnaden. Dvs den svenska sjukfrånvarokostnaden är 17 gånger högre än den finska!
Samtidigt ska nämnas att Finland i allra högsta grad är en välfärdsstat efter nordisk modell, med höga statliga sjukfrånvaroersättningar.
Är svenskar, bara några kilometer bort verkligen 17 gånger sjukligare än finnarna? Eller kan det vara andra faktorer?...

Sunday, April 23, 2006

V for Vendetta

Fick äntligen mina bakre delar ur vagnen och gick och såg V for Vendetta.
Att överhuvudtaget se filmen var ett företag i sig, eftersom Odeon Cinemas som visar filmen inte haft något som helst regelbundet schema för filmen: olika tider, olika biografer och väldigt udda tider för filmen, allt som skiftat på en daglig basis. Det är nästan så man började misstänka en konspiration för att hindra filmens visande (det, eller mer sannolikt total inkompetens från Odeon).

Men, nu har den setts:
Filmen är sannolikt det bästa jag sett på väldigt väldigt länge. Miljön som den utspelas i, ett totalt övervakningssamhälle känns i dagens London tyvärr inte så långt borta: högtalarna som sänder ut budskap om att diverse åtgärder är för "your safety and security" är redan idag en verklighet. Visserligen inte på gatorna, men väl i tunnelbanor, gallerior och tåg, gatorna ligger nog inte långt borta (för att sätta det i perspektiv: varje gång jag går ut utanför porten hamnar mitt ansikte på film inom mindre än tre sekunder).
Många av de saker som visas ger en obehagskänsla av att "vi är bara 2-3 år därifrån", bl a hur islamistiska terrorister och fågelinfluensa använts för att skrämma befolkningen till lydnad och tystnad. Värt att minnas är att filmen nämner fågelinfluensa, trots att den spelades in innan hela den hetsen började i höstas/vintras på riktigt.

Filmens liberala budskap är rätt tydligt, även om det tonats ned betänkligt jämfört med seriealbumen budskap (antagligen för att göra filmen mer tillgänglig för andra än liberaler och anarkister..).
Filmen har även lyckats väl med att ge ett mer mångbottnat budskap: V är inte en genomgod hjälte, han drivs framförallt av hämndbegär, hans metoder kan ifrågasättas, framförallt hans behandling av hjältinnan, Evey.

Avslutningsvis så kan jag inte annat än rekommendera folk att se filmen, om ni inte redan sett den. Det är en mycket stark film, där man bör försöka dra paralleller till dagens samhälle, och inte bara se filmen som två timmars underhållning.
För att ge en liten fingervisning om hur stark filmen är, så kan jag bara nämna att slutscenerna, när folket väller ut på gatorna (mer säger jag inte) gav mig tårar i ögonen, något ingen film lyckats med de senaste ca 10 åren..

Betyg: $$$$$ av $$$$$

Saturday, April 22, 2006

Försommarvärme

Underbar dag i London idag. Kvicksilvret har orkat ta sig en bit över 20 grader, solen skiner, inte ett moln så långt ögat kan nå.
I morse var jag iväg till banken, långärmat, även tunt sådant var på tok för varmt. Det är mer t-shirt och shorts väder..

Var nyss ute på en timmes joggingrunda i Hyde Park, överfullt med folk som solade, åt glass och matade svanarna som man inte får mata.
Jag har sett sämre dagar..

Bloggkrönikan

Upptäckte via HAX att jag blivit citerad i bloggkrönikan.

Inlägget som citerades hittar ni här i sin helhet.

Googles hi-tech... toalett

Kontrollpanelen för toaletterna på Googles-huvudkontor.
Använd "wand cleaning" på, ehm, egen risk/njutning?

(Via ValleyWay)

Friday, April 21, 2006

Skön video

Min idol under 80-talet..

Trivia: han var professionell gitarist i tio år innan han började med sin "sport".

Fatta! Skattepengar till politiska organisation är ondska!

Så har även MUF kommits på med händerna i syltburken. 200 000 kronor ska MUF i Gävleborg betala tillbaka enligt DN.

Hur i hela friden kan det komma sig överhuvudtaget att skattepengar ska delas ut till politiska organisationer?
Är det ingen som ser det moraliskt tvivelaktiga i att tvinga folk betala för politiska organisationers propaganda och åsiktsproducerande, åsikter som de i långt ifrån alla fall instämmer i?
Kan en politisk organisation inte skaffa sig bidrag via frivilliga donationer från sina medlemmar så kanske de helt enkelt inte har något existensberättigande..

Förutom enbart den moraliska aspekten i att tvingas subventionera åsikter man inte instämmer i, så är bidrag till politiska organisationer problematiskt ur ett flertal andra synvinklar:
- Det cementerar den gällande ordningen. Etablerade partier, framförallt de största får mest pengar (vilket innebär att bidragen inte lär försvinna någon gång i närframtiden, varför ställa sig upp i en bekväm båt?). Partier och organisationer som inte är "inne" i finrummet får nog finna sig i att stå utanför, såvida ingen med rejäla tillgångar förbarmar sig över dem.
- Det uppmuntrar fusk (rätt uppenbart). Politiska organisationer är av sin natur byråkratiska och korrupta. Tror de sig kunna få lite extra pengar genom att fuska så kommer de garanterat inte att lämna några "gratis pengar" kvar på bordet. Det gäller samtliga organisationer. Jag skulle bli förvånad om något ungdomsförbund INTE fuskat.

Att politiska partier kan sitta tillsammans och över huvudet på folk bestämma hur mycket pengar de ska ta från folk (via skatteintäkter) och ge till sig själva är en fullständig abomination. Om man nu inte anser att "skatt är stöld", kan någon då förklara hur ovanstående scenario inte skulle vara stöld?
Man tar pengar av folk, under hot om fängelse om de inte betalar, och ger till sig själv..
I all väsentlighet ser inte jag någon skillnad på det och väpnat rån.

Marknadsekonomi tillåts i Fotbolls-VM

Shock! Horror! Marknadsekonomi tillåts i fotbolls-VM. Utbud och efterfrågan får sätta priset på biljetter och biljetter sålda på eBay kommer inte att bli ogiltigförklarade.

Achtung! Show me ze papers!

Contractor UK rapporterar om hur den sittande Labour-regeringen planerar att införa det nationella ID-kortet i all hast, för att inte de konservativa ska hinna hindra initiativet ifall av en valförlust för Labour.

Mest kalla kårar får jag dock av Charles Clarkes (Home Secretary) kommentarer:
This new legislation together will allow us to uphold our democratic right to freedom of speech and to free movement within the United Kingdom, as well as encouraging managed migration which will benefit the UK economy.
Lite nyspråk kanske? Och är det bara jag som läser in potentiella id-kontroller för folk som rör sig inom landet när han nämner "rörlighet inom landet"? Eftersom id-kortet "säkrar" fri rörlighet, så borde det ju implicera att id-kortet krävs för att ha tillgång till fri rörlighet..
Det är bara att hoppas att New Labours småfascister blir avsatta i nästa val, Labour må ha omdanat sig från ekonomisk socialism till.. lite mindre ekonomisk socialism. Men i grunden ligger fortfarande en auktoritär syn där människan är underställd Staten, en syn som ständigt rör sig längre och längre mot det fascistiska hållet.

Thursday, April 20, 2006

"vill du att folk ska dö av svält?"

Raljant blogg gör mig uppmärksam på ett fånigt test som SSU kör på unga just nu.
I princip går frågorna ut på "vill du att folk ska dö av svält?", svarar man att man vill att folk ska leva så är man sosse, vill man att dom ska dö är man borgare.
Frågorna är så skamlöst vinklade så det går inte ens för den rödaste sosse som är åtminstonne normalbegåvad att på allvar säga att testet är seriöst.

Ta en titt och få er ett gott skratt.
Man skulle kunna göra ett motsvarande test som "bevisar" att man inte är sosse genom frågor som t ex "tycker du att man kan låta tusentals människor dö i flodvågor om man hellre går på teater än sköter sitt jobb?" eller "Tycker du att du är lite förmer än andra och kan leva efter andra regler om du är medlem i en politisk organisation?"..

Största svenska börsägare: Luxemburg

DI.se rapporterar om att aktörer baserade i Luxemburg numer är största ägare på Svenska börsen.
Min gissning är att en relativt stor andel av dessa ägare är diverse anonyma holding-bolag ägda direkt eller indirekt via svenskar och utlandssvenskar som vill undvika skatteverket, någon som sätter emot?
Luxemburg har banksekretess, låga skatter, acceptans för ägande av bolag via truster och stiftelser, samt en holding-bolag lagstiftning som gör vinster utdelade till luxemburg-bolag i princip skattefria..

Mohammed censurerad på South Park

Tydligen fick inte South Park visa Mohammed i fortsättningsavsnittet på förra veckans cliffhanger.
Enligt LA Times kan dock tittarna trösta sig med att se Jesus och George W Bush kasta bajs (bokstavligen) på varandra..

Vänster- och Höger solidaritet

Jag är inget större fan av Dick Cheney (jag vet för lite för karln för att vare sig vara anhängare, eller speciellt rabiat motståndare). Antagligen delar jag i alla fall socialt inte speciellt många värderingar då Cheney är konservativ och jag är liberal.

Men förra årets skattebesked från amerikanska skattemyndigheterna säger en hel del om vänsterns och högerns inställningar till välgörenhet och solidaritet:
Al Gore är förutom sin inkomst en mycket förmögen man, och tillhör den amerikanska vänstern som gärna talar sig varm om solidaritet. Och solidariska är de nog, med andra människors pengar. Sina egna håller de dock hårt i:
Al Gore och hans fru gav total $353 till välgörenhet av en inkomst på $197729 (motsvarar 0,15% av hans inkomst).
Den ondskefulle och osolidariske Dick Cheney gav däremot $6869655 till välgörenhet av en inkomst på $8819006, eller ca 78% av sin inkomst.

Som sagt, vänsterfolk är gärna solidariska och generösa. Så länge det inte gäller deras pengar.

(Källa: Free Republic)

Bonusförbud? Kalla det "gratifikation"!

Statliga bolag får som bekant inte dela ut bonusar, utan ledningen ska klara sig på fast lön.
Så vad ska en stackars kompis-till-politruck då göra för att komma över lite "välförtjänta" pengar för den otroliga prestationen att klara av att driva ett statligt monopol med vinst?
Enkelt! Kalla det inte bonus, utan döp om det till "gratifikation"! Det har i alla fall Posten gjort..

Undrar om Göran tipsat Anitra ännu? Lite extra slantar till herrgårdsbygget kan vara användbara..

Wednesday, April 19, 2006

Demokrati och frihet - skilda ting som ibland samexisterar

Dick Erixon skriver idag om "Demokrati i Global Kris", han avslutar bl a med orden:
Demokratins överlevnad har inte med hur det går i Irak eller Iran att göra, den avgörs av oss svenskar, européer och västerlänningar och om vi är beredda att försvara den individuella friheten, äganderätten och frihandeln mot en ny totalitär våg. Och jag har börjat tvivla.

Erixon har rätt i sak, men jag vill vara lite småpetig och poängtera att Erixon har fått in lite begreppsförvirring, en begreppsförvirring som ungefär 99,99% av alla människor gör sig skyldiga till:
Saken är den att individuell frihet, äganderätt och frihandel inte har speciellt mycket med demokrati och göra. De är fristående värden som ofta fått samexistera med demokratin i de flesta liberala västerländska länder.

Jag har skrivit om det förr, men det är värt att upprepa, då många höjer demokratin till en religions nivå, och tror att den är bortom ifrågasättande, när demokrati i själva verket, om den får verka ohämmat lika väl kan leda rakt ned i totalitärism, brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av minoriteter och oliktänkande.
En ohämmad demokrati kan med lätthet avskaffa de rättigheter och friheter vi i dag tar för givna. I en ohämmad demokrati är yttrandefriheten avskaffad genom en omröstning där 50,1% röstar för dess avskaffande.

Det är värt att betänka, särskilt när yttervänstern, som sällan haft speciellt stor respekt för mänskliga rättigheter, tar ordet "demokrati" i sin mun:
När de talar om att "demokratisera ekonomin", så talar de om inget mindre än att inskränka eller avskaffa äganderätten så de kan ta folks egendom och hem.
När de talar om att "demokratisera media", så talar de om att tysta de röster och åsikter de inte gillar.
Kom ihåg det nästa gång ni hör en vänsterdemagog tala om att "demokratisera" något.

Så skilj på begreppen: äganderätt, individuell frihet och mänskliga rättigheter är inte en del av demokratin, de samexisterar med den, men kan likaväl i extremfall stå i konflikt med den.
Därmed inte sagt att demokrati inte skulle vara önskvärt, det är det, kanske främst som ett medel att avsätta våra ledare.
Men demokratins legitima område för beslutsfattande bör dock begränsas snävt, för att undvika att den inkräktar på människors friheter och rättigheter.
Trots allt kan fria människor uträtta stora ting under frivilliga former, utan att behöva ta hjälp av statens tvångs- och våldsmaskin.

Tuesday, April 18, 2006

Välkommen till polisstaten

Dödsskjutningen av den oskyldige Jean Charles de Menezes av London-polisen får inga konsekvenser:
- Misstag gjordes, men de var inte tillräckligt allvarliga för att räknas som brottsliga, sade en av The Suns juridiska källor.

- De poliser som sköt de Menezes handlade på order. De som ledde spaningsarbetet ansåg att de Menezes var misstänkt.

Misstag gjordes men inte allvarliga nog för att räknas som brottsliga?!
En oskyldig människa sköts ihjäl. Det brukar kallas mord, dråp, alternativt vållande till annans död.
Anses poliserna som sköt som oskyldiga då de lydit order bör de som ledde spaningsarbetet ställas till ansvar.
Någon har gjort misstag som ledde till en oskyldigs död. Det borde inte kunna ursäktas genom att dribbla bort ansvaret i byråkratin. Men tydligen lever statliga byråkrater, tjänstemän och organisationer efter en annan uppsättning regler än vanligt folk, de har rätt att råna, våldföra sig och mörda efter eget godtycke.

När en oskyldig människa skjuts till döds på ett överlagt sätt bör någon ställas till ansvar för brottet, oavsett den skyldige är gangster, polis, byråkrat eller polischef.

Monday, April 17, 2006

"Rättshaveri"?

En sak kan man säga om Ali Esbati: när det gäller kreativt språkbruk har han få övermän. Tydligen är Centerns förslag om ungdomsavtal, och alla jämförelser mellan dessa och plusjobben "rättshaveri":
Alltså, ärligt talat. Den där ”jämförelsen” har jag ju sett skvalpa runt på nätet en stund. Någon hetsig pojk som i affekt rättshavererat på nätet.

Hmm.. Rätta mig om jag har fel, men sen när blev en saklig jämförelse "rättshaveri"?
Jag var under intrycket att rättshaveri snarare var när någon tappade markkontakten helt och började yra om diverse mer eller mindre vilda konspirationsteorier i obegripligt långa texter fyllda med frasradikala metaforer.
Eller när någon blir besatt vid att belasta rättssystemet till max, genom att polisanmäla varje liten person som uttrycker åsikter som denne inte gillar för "förtal", eller rent av om någon råkar säga emot lite väl övertygande.
Eller om någon är helt besatt vid att "granska" sina meningsmotståndare och ägnar hela sin blogg till att löjliggöra motståndet med missriktade lustifikationer och länkar bakom varje litet ord.

När intellektuell hederlighet döps om till "rättshaveri" så säger det mer om författaren än om de han angriper....

Det ursprungliga s k "rättshaveriet" kan ni hitta här.

Sverige: indoktrinerat ned från topp till tå

Har varit i Sverige över helgen, varje besök börjar nu kännas lite smått exotiskt efter fyra år utomlands, man ser på landet med helt andra ögon än vad jag gjorde den tidiga oktobermorgon jag lämnade landet en gång i tiden.

Det första jag möts av när jag sätter mig på flyget och öppnar de gratistidningar som ställts ut utanför flygplanet är en debattartikel av... Göran Greider.
Kortfattat gick artikeln ut på varför företag inte kläms åt hårdare när de lägger ned fabriker på olika orter, och hur ondskefulla företagen är för att de försöker överleva i den globala konkurrensen.
Under lördagen träffar jag ett par goda vänner, varav en är relativt missnöjd med sitt nuvarande industriarbete. Personen ifråga är rätt besviken över att det är så svårt att hitta andra jobb i Sverige, vilket håller honom kvar på ett arbete han hatar. När jag nämner att Sverige verkar krampaktigt vilja hålla kvar vid det gamla, istället för att skapa nya jobb som t ex Storbritannien och USA, så ifrågasätter han rätt kraftigt huruvida dessa länder egentligen har det bättre än Sverige när det gäller arbetsmarknad.
Jag kan bara erfarenhetsmässigt tala om Storbritannien, så jag nämner att "ja, det är enkelt att hitta jobb, även utan akademisk examen", fast dessa jobb är vanligtvis yrken relaterade till service- och informationsyrken, då dessa yrken har högre förädlingsvärde än de som försvunnit, och samtidigt är svårare att outsource.
Jag är inte helt övertygad om jag lyckades övertyga honom, hans inledande ifrågasättande var rätt starkt, och reaktionen på svaret var främst ett av förvåning och stora vidgade ögon.

Reaktionen i sig förvånar mig inte. För mig som utlandssvensk så känner jag mig alltid lite som "Alice i Underlandet" när jag följer svenska media, eller när jag är i Sverige och får ta del av svenska media, samhället och folks attityder.
Folk är så fullständigt översköljda av vänsterskildringar av verkligheten som ofta saknar verklighetsförankring:
En lögn som upprepas tills den blir "sann" är att "det går bra för Sverige", att "Sverige är bäst i Europa" på det ena och det andra. Att något annat skulle vara bättre, att en arbetsmarknad någonannastans faktiskt har massor med jobb börjar i den rapporteringen te sig näst intill otrolig.

Det bisarraste när man är i Sverige är att åsikter, ställningstaganden och ideologier som i Storbritannien skulle få folk att ringa efter mentalsjukhusets vitrockade herrar närmast är mainstream i Sverige:
Radikal-feminismen är allmänt accepterad, Vänster- och miljöpartiernas politik skildras inte bara i media, de är delaktiga i att sätta regeringens politiska agenda, osv osv osv.
För att sätta det lite i perspektiv: I Storbritannien skulle sannolikt den Socialdemokratiska politiken i Sverige, om den fördes av något parti närmast betecknas som "vänsterextremistisk" i media, och vore ett säkert sätt att åka ur parlamentet.

Ett land där radikalfeminism, kommunism och miljöfundamentalism är rumsren och mainstream, men där uttalandet av "skattetrycket bör vara under 50% av BNP" närmast är att betrakta som hädelse, för vilket man helst bör brännas på bål, är ett land som är... minst sagt konstigt, och extremt avvikande.
Sverige och Frankrike får nog betecknas som Europas indoktrinerade nut-jobs, även om västeuropa består av en bunt dysfunktionella och verklighetsfrånvända stater.

Lyckligtvis så lämnar jag detta bisarra underland imorgon igen..

Sunday, April 16, 2006

London-attackerna: en enkel affär

från the Guardian Unlimited, som grundar artikeln på den officiella undersökningen kring terror-attackerna:
The official inquiry into the 7 July London bombings will say the attack was planned on a shoestring budget from information on the internet, that there was no 'fifth-bomber' and no direct support from al-Qaeda, although two of the bombers had visited Pakistan.

The first forensic account of the atrocity that claimed the lives of 52 people, which will be published in the next few weeks, will say that attacks were the product of a 'simple and inexpensive' plot hatched by four British suicide bombers bent on martyrdom.


Ingen massiv stödorganisation. Ingen ondskefull mastermind som låg bakom allt. Bara fyra snubbar besatta vid att bli martyrer som använde nätet. Välkommen till det 21:a århundradets terrorism. En terrorism som knappast går att stoppa genom att bomba andra länder, eller övervaka befolkningen. En terrorism som bara går att stoppa om någon är klantig i sina förberedelser och inte använder kryptering och anonymiseringsservrar när de kommunicerar och gör research.

När kommer den första "smutsiga bomben" att smälla av i en större väst-europeisk eller amerikansk stad? Det är lite svårare och dyrare att genomföra, eftersom materialet måste hittas och föras in i ett land. Men valfri gammal sovjet-republik säljer säkerligen materialet utan frågor för några $10 000 till vem som helst.
Det enda som förvånar mig är att det ännu inte hänt.

Friday, April 14, 2006

"Du skall icke stjäla" - men att delegera stöld är tydligen ok..

De flesta av oss har en moraluppfattning som säger att det är fel att sno pengar ur din kompis plånbok, och att det är fel att bryta sig in hos grannen för att plocka på sig de saker man vill ha.
De flesta är helt överrens om att vi inte har någon rätt att stjäla från andra.

Den form av demokrati de flesta moderna länder har är representativ, dvs vi delegerar den beslutanderätt vi har till utvalda representanter.
Här någonstans har saker och ting gått väldigt fel: plötsligt tycker folk att det är ok att delegera makt över andra som de själva inte har till sina representanter. De flesta anser att de inte har rätt att stjäla, men de anser tydligen att de har rätt att utse representanter som utför stjälandet åt dem (och kalla det "skatt").

Hur kommer det sig att folk anser att de inte har rätt att stjäla, men att det är ok att delegera stjälandet till representanter? Går det att delegera makt och rättigheter man inte har till andra? Är det rättfärdigt?
Detta fenomen gäller inte bara stöld/skatter.
Det gäller även andra rättigheter: människor har inte rätten att ta rättigheter ifrån andra människor. Vi har inte rätt att klampa in i våra grannars hus och plantera buggar och kameror. Hur kan då våra representanter, dvs de vi delegerat makten till, ha rätt att göra dessa saker åt oss om vi själva inte har rätt att utföra dessa saker?

Den underliggande frågan är: sen när fick vi, som individer, rätten att delegera rättigheter och makt som vi aldrig haft till våra representanter?

Socialistiska anarkister = stolliga tomtar

Från Syndikalistiska Ungdomsförbundets sida:
SUF är en landstäckande anarkosyndikalistisk ungdomsrörelse. Vi verkar för ungdomars rätt på arbetsmarknaden, i skolan och i vardagen genom utomparlamentarisk kamp. Vårt mål är det stats- och klasslösa samhället, i vilket ekonomin står under samhällets demokratiska kontroll och makten inte är koncentrerad i händerna på en elit.
Huj, världsrekord i direkta logiska motsatsförhållanden i samma paragraf?
Anarki, är ett ord som kommer från grekiskans "anarchos", vilket betyder ungefär "utan härskare".
Kan någon vänligen förklara för mig hur man kan ha "demokrati" och "kontroll" i ett samhälle som skulle vara utan härskare och stat?
Kombinationen (eller begreppen var för sig) "utan härskare" och "statslöst samhälle" torde logiskt sett (i sin idealform) leda till att människor är fria att leva sina liv efter eget huvud. Detta borde i sin förlängning innebära att de även är fria att förfoga över resurserna och frukterna av deras eget arbete utan att fråga någon "kontrollinstans" (demokratisk, statlig, kollektiv eller annan).

Att ha demokrati och/eller kontroll i ett statslöst och härskarlöst samhälle är en direkt logisk motsättning. Det går inte att koppla samman. På något sätt. Överhuvudtaget.

Samma sekund någon (stat, kollektiv, eller annan individ) utövar kontroll över en individs handlingar eller frukterna därav utan dennes uttalade godkännande så har vi härskare.
Vidare är kontroll en direkt följd av demokrati, såvida man inte bara har populäritetsomröstningar för skojs skull utan att sedan göra något åt det.

En sann anarki, dvs ett samhälle utan stat och härskare, torde om det skulle kunna fungera i praktiken utan att balla ur i kaos och warlordism, vara något som vore väldigt, håll i er...
liberalt.

(hittat citatet via Annie)

Ok........

Från Expressen:
Dendrofilen Amanda, 21, onanerar till träd-
planscher och sparar för att kunna köpa ett hus i skogen. Hon är förälskad i ett stort träd, kallat Träd, och är övertygad om att känslorna är besvarade.

Alla former av biometrisk igenkänning kan luras

Från Contractor UK:
“All biometrics have successfully been spoofed or attacked by researchers. Substantial work has been undertaken to establish the technique of forging or counterfeiting fingerprints, while researchers in Germany have established that iris recognition is vulnerable to simple forgery.”

Ett av de största IT-projekten någonsin, 65 miljoner människors biometriska data, Stat och (potentiellt) Accenture försöker implementera det. Låter som alla de bästa förutsättningarna för att lyckas. Eller inte.
Kan ni stava till identitetsstölder och bedrägerier på massiv skala samt miljarder och åter miljarder i överskriden budget?..

Min "anställningstrygghet"

Några som läst bloggen en längre tid kanske minns/känner till att jag arbetar som frilanskonsult på kontraktsbasis. I praktiken innebär det att jag har tidsbestämda avtal och med jämna mellanrum får söka nytt.
Dilbert har relativt träffsäkert illustrerat hur god min "anställningstrygghet" är:
Ja, ett finger räcker faktiskt, även om det är sannolikare med e-mail eller telefon. Hittills har jag dock bara fått ett (av många, många) kontrakt uppsagt i förtid, pga arbetsbrist. Ett flertal andra gånger har jag i praktiken haft arbetsbrist sista månaden eller två av kontraktet, men det har ändå inte blivit uppsagt, utan "som tack" för ett gott arbete har jag fått sitta av kontraktet och plocka pengar för att sitta och göra ingenting, det enda som skett är att förlängning av kontraktet har uteblivit.

Jag kan leva med den bristen på "trygghet", för jag vet att den medför att det är lätt att hitta nya jobb. Faktum är att jag rent av trivs med bristen på trygghet: den svänger i båda riktningar, jag behöver inte vara fast på ett hjärnbedövande jobb, utan kan helt enkelt tacka nej till förlängningar. Istället för att "säga upp sig" och känna som om man "sviker" arbetsgivaren och sina kollegor, så låter man helt enkelt bli att förlänga kontraktet och säger att "jag har andra planer" vid kontraktets slut. Dessutom vet jag att jag inom X månader varje gång kan hitta något nytt när kontraktet väl är slut. Att ständigt ha en "ny början" inom påtagligt sikte känns både upplyftande och spännande.

Varför är det inte fler som ser att en flexibel arbetsmarknad faktiskt kan vara rent av njutbar även för arbetstagaren?

Thursday, April 13, 2006

Lika som bär?


Henrik "HAX" Alexandersson?


Wrestling elakingen Kane?

Lite mycket lättsamt så här på skärtorsdagen, men men.. Likheten är slående. Och de är båda stenhårda liberaler!

(tipstack: Anna)

Ytterligare en (små het) lärarinna har sex med sina elever


MSNBC rapporterar om en 28-årig lärarinna som anklagas för att ha haft sex med sin 13-åriga elev.
Tidigare var Debra LaFave, 25-årig lärarinna från Florida anklagad för liknande brott på annat håll, men blev sedermera frikänd.
Man kan undra var dessa lärarinnor höll hus när jag gick i skolan?

I och med att dessa fall verkar hoppa sig, och lärarinnorna i fråga inte ser så pjåkiga ut, så vill jag introducera en ny blogg-knapp värd att använda i dessa sammanhang:

Dagens garv

Jag märkte att någon surfat in på bloggen via Wikipedia-texten för Osynliga Partiet, vilket väckte min nyfikenhet..
Tydligen har någon lustigkurre länkat till mitt tidigare raljanta inlägg bland de externa länkarna med rubriken "Utveckling av Osynliga partiets ekonomiska teori".

Man kan trilla av stolen av skrattattack för mindre. :)

Radikala guldblöjor, del II

På tal om guldblöjor (som jag tidigare nämnde)..
Att finna på snatta.nu:
Vi som ligger bakom snatta.nu är små socialister uppväxta på östermalm. Vi har växt upp med att aldrig behöva betala för något och förespråkar en radikal kamp för att allt ska vara gratis! Om vanliga svenskar fortsätter att vända ut och in på plånboken för att köpa mat kommer kapitalisterna att fortsätta höja priserna.

Vad var det jag sa om priviligierad uppväxt och total avsaknad av verklighetskopplad insikt om var saker och ting kommer ifrån? Orden i förra inlägget ter sig mycket träffande så här i efterhand med detta i vetskap..

Joe Laberos magiska röv-teori verkar vara förhärskande i vissa kretsar (om man utgår ifrån sidan ifråga inte bara är ett skämt..)..

(via Machina Libera)

De radikala guldblöjorna attackerar!

För att citera Stockholm City via Sakine:
"Majoriteten av de svenska ungdomarna i de utomparlamentariska grupperna kommer från medel- och överklassen, de är ofta studenter."

Inte ett så speciellt konstigt fenomen.
Ett gäng priviligierade ungar födda med guldsked i munnen som fått allt i sina liv gratis. Lite senare kommer de på att de vill vara lite upproriska rebeller mot det samhälle som kunnat ge deras föräldrar ett gott liv, de gör uppror mot sin bakgrund.
...dock utan minsta insikt om hur de saker de tidigare fått gratis skapats, och med den fulla förväntningen att de även fortsättningsvis ska få allt gratis av andra istället för deras föräldrar eller, gud förbjude, genom eget arbete.
Från modermjölk till statens bröstmjölk, som chockerande nog inte är lika närande som modersmjölken en gång i tiden var.

Vi såg det 68, när den första generationen uppväxta i ett rikt Sverige gjorde uppror mot det samhälle som gjort deras föräldrar rika till att börja med.
Vi ser det igen, om än i mycket mindre och mer marginaliserad skala.

De radikala guldblöjorna attackerar!

Wednesday, April 12, 2006

Ondskefull nyliberal?

Enligt Free Talk Live är den amerikanske show-brottaren Kane libertarian.
Visst utstrålar han den värme och omtanke som vore passande för en nyliberal poster-boy? ;D
(I alla fall den bild vänsterfolk vill försöka tillskriva oss)

Notis: Ja, Kane spelar en av de "onda" i Wrestling-världen. Men det bör noteras att det är just show-brottning och på låtsas, inte på blodigt allvar.
Notis II: Jag vet ovanstående för att, eh, min lillebror tittar på Wrestling?..

Ny ekonomisk teori: "Joe Laberos magiska röv"-teorin

Debatten(?) har idag gått hett hos Federley (här och här) kring de gatustens kastande fjortisarna i "Osynliga Partiet" och deras vandalism.

Efter att upprepade gånger försökt komma underfunn med vad det är de vill och hur det hela ska fungera, så har jag inte fått ut så mycket mer än att de:
  • Inte vill arbeta
  • Vill avskaffa kapitalismen
Hur man utan arbete och utan utbyte av varor och tjänster skulle kunna få så basala saker som mat och tak över huvudet övergår i alla fall mitt förstånd.
Men jag har två teorier om hur de tänkt sig detta, den första är den som prövats på många andra ställen: en liten del av befolkningen får helt enkelt bli deras slavar, som gör allt arbete (detta beprövades med varierande framgång bl a i Pol Pots Kambodja, Sovjets Gulager, nutida Kina, samt 1700-1800 talens USA).
..men, de har inte riktigt velat ta dessa ord i sin mun (svaret har uteblivit) i diskussionerna hos Federley, så jag vill härmed framställa en alternativ teori som skulle ställa socialistiska utopister i ett aningen mer sympatiskt sken än vad som hittills varit möjligt:

Teorin om Joe Laberos magiska röv. Denna teori bör vara tillämplig i de flesta socialistiska utopier, och torde ge ett alternativ till tidigare beprövade och misslyckade sovjet-system. Nu när jag förklarar detta system, så förväntar jag mig på fullt allvar att bli åtminstonne nominerad till Nobelpriset i ekonomi.
Teorin går kortfattat ut på att Joe Labero, eller likvärdig trollkarl helt enkelt börjar rycka ut de saker människor behöver ur sina bakre delar: mat, vatten, medicin, kläder och ja, t o m hus bör kunna hittas mellan skinkorna på magiker som är tillräckligt skickliga.
De riktigt stora flervåningsbyggnaderna kanske kommer att kräva mer erfarna trollkarlar, som Labero, David Copperfield, eller i vissa fall Harry Potter, men mindre enfamiljshus borde vara inom räckhåll för din kvartersmagiker.

Ring Nobels nomineringskommitté omgående!

Stoppa pressarna! Fem nya jobb i Sollefteå!

Tuesday, April 11, 2006

Carl-Henric Svanberg: "Göran Persson är en klok och glad människa"

Man får anta att hoten om reprisalier om inte företagsledare håller tyst slutligen fått viss effekt..

Monday, April 10, 2006

Illegal invandring


Debatten i USA går hett om illegal invandring just nu. Cox & Forkum har den mest träffande bilden.

Bilden av USA hos svenskar


Till att börja med, är det bara jag som finner resultaten i Aftonbladets lilla undersökning lite smått lustig? Tydligen är närmare 80% tvärsäkra på att medias bild av USA antingen är för positiv eller negativ.
Samtidigt betvivlar jag i allra högsta grad att ens en procent av dessa 80% har någon djupare insikt i det amerikanska samhället i form av faktisk djupare kunskap och erfarenhet av längre vistelse/boende i landet eller likvärdigt.
Nej, att ha sett en Michael Moore film kvalificerar ingen att vara expert på USA.

Erik Starck Skriver kort om samma ämne och nämner att USA faktiskt är en välfärdsstat nästan efter Europeiskt snitt, enda markanta skillnaden är egentligen en flexiblare arbetsmarknad.
Sett till skattetryck ligger dock de flesta amerikanska delstater bara marginellt under vad vi är vana med i Europa. Framförallt delstater på kusterna, som t ex Kalifornien, New York* m fl beskattar företag, kapitalinkomster och tjänsteinkomster avsevärt högre än t ex Storbritannien. Faktum är att det sett till skatter och regleringar i många avseenden är lättare att driva företag i Storbritannien än vad det är i USA. USA's stora komparativa fördel för entreprenörskap ligger i arbetsmarknadslagstiftning, kultur, samt "social infrastruktur" i form av tillgång till kapital och nätverk.

En annan vanlig fördom kring USA som ofta framhålls av vänster är ungefär att "folk dör på gatorna eftersom de inte har universal vård".
Ser man till fakta så finns det dock ett par problem med detta:
  • Sjukhus och läkare är av lag förbjudna att neka akutvård.
  • USA spenderar faktiskt mer skattepengar per capita än något industrialiserat land (Sverige och Frankrike inkluderat) på vård. USA's offentliga sjukvårdsutgifter per capita ligger på strax över $3000 om året. I Sverige ligger den på strax under $2000**.
För mer om ämnet rekommenderas Nima Sanandajis artikel i Aftonbladet.

* I internationella jämförelser brukar man oftast bara räkna med det federala skattetrycket, vilket är lågt jämfört med Europa. Men därtill tillkommer delstatsnivån, samt andra lokala nivåer. New York har t ex en relativt höga skatter på delstatsnivån, för att sedan dessutom ha relativt höga skatter (på företag och inkomster) även på stadsnivå i New York City!
Högsta inkomstskattenivån i New York är 46,65%, exklusive olika sociala avgifter som t ex "Social Security" m fl. Detta är en bit högre än t ex Storbritanniens toppnivå om 40%.

** Minns ej exakt källa för detta, men har för mig att det nämndes i "The Economist" för någon månad sedan. Rätta mig gärna om ni vet den korrekta källan.

Sunday, April 09, 2006

SAS vs Finnair

Var i helgen och hälsade på lite släkt i Finland, och flög Finnair för första gången på många många år. Vanligtvis brukar jag flyga SAS, främst för att jag oftast flyger till Sverige, och delvis för att deras priser oftast är rätt ok.

Finnair-resan öppnade dock ögonen för mig när det gäller ett par saker:
Där SAS svarat på konkurrensen från lågpris-bolagen genom att behålla ungefär samma priser som tidigare, men börjat ta betalt för mat, dricka och i princip allt utom stolen du sitter på, så har Finnair tagit en annan vinkel.
Finnair har i princip samma priser som SAS, men till min förvåning var Economy på Finnair antagligen bättre än Business Class på SAS:
  • Stora säten, rejält med benplats jämfört med SAS.
  • Gratis middag, gratis dricka (värdinnan titta de lite lustigt på mig när jag undrade om jag kunde betala läsken i pund: "Ehm, it's free").
  • TV-apparater framför alla säten som visar underhållning under flygningen.
Är det bara jag som får känslan av att SAS tagit lite fel approach till problemet? Att inte konkurera med lågprisbolagen på pris, men sänka servicen till deras nivå känns lite.. krystat. Antingen borde man göra en poäng av bättre service till fortfarande rimliga priser, eller på allvar försöka konkurrera på pris. SAS verkar oförmögna att göra vare sig det ena eller det andra.

SAS borde ta och lära sig några läxor av Finnair. Fortsättningsvis kommer jag att välja Finnair, om de är ett direkt-alternativ och priserna är likvärdiga.

Friday, April 07, 2006

Tyst till på söndag

Bloggen tystnar till på söndagkväll. Iväg och resa till lite nordligare breddgrader..

Thursday, April 06, 2006

Hur tänker du?

Via Johan Folin hittar jag ett litet test om "hur man tänker" (BBC).
Logical-Mathematical thinkers:
  • Like to understand patterns and relationships between objects or actions
  • Try to understand the world in terms of causes and effects
  • Are good at thinking critically, and solving problems creatively
Other Logical-Mathematical Thinkers include
Isaac Newton, Archimedes, Albert Einstein

Careers which suit Logical-Mathematical thinkers include

Physicist, Chemist, Biologist, Lawyer, Computer programmer, Engineer, Inventor

Like Logical-Mathematical thinkers, Leonardo based his theories on evidence rather than speculation.

Utmanad

Utmanad av Sakine att svara på (ytterligare) ett test..

1. Ta närmaste bok och slå upp sidan 18, rad 4 – vad står där?

"They all had different values, but what they have in common.."
Från Anthony Robbins "Unlimited Power"

2. Sträck ut din vänstra arm så långt du kan, vad rör du vid?
Telefon.

3. Vad var det senaste du såg på tv?
OS-finalen i hockey. Äger inte en TV, så jag ser inte på TV så ofta. Dock har jag sett en hel del TV-inslag via nätet.

4. Utan att se efter, gissa vad klockan är:
20:55?
Den var visst 20:58. Jag brukar uppskatta tid rätt väl.

5. Bortsett från datorn, vad hör du just nu?
Surret från toalettfläkten

6. När var du senast utomhus och vad gjorde du då?
En timme sedan. Kom ut från tunnelbanan på väg hem.

7. Vad tittade du på, innan du började svara på den här undersökningen?
Lite kvitton som måste in i företagets bokföring.

8. Vad har du på dig?
T-shirt och träningsbyxor. Att vara överbekväm hemma är en skön kontrast till den konservativa klädstilen på brittiska arbetsplatser.

9. Drömde du något inatt? I så fall - vad?
Ingen aning.

10. När skrattade du senast?
Måste varit igår. Minns dock inte vad det gällde.

11. Vad finns på väggarna i rummet där du är nu?
Inte mycket alls..

12. Har du sett något konstigt på sistone?
Nja. Igår utanför tunnelbanan var det en kille som delade ut gratistidningar. Jag trodde det var Metro eller någon annan gratistidning, så jag tog glatt emot den för att ha något att läsa.
När jag tittade på första sidan blev (t o m) jag lite förvånad: första sidan hade lättklädda tjejer och lite andra udda saker. Det var tydligen någon form av "livsstilstidning", fylld med annonser för strippklubbar, fetischklubbar och "eskorter" (läs: prostituerade).
Inte min livsstil, så den åkte i soppkorgen, men först när jag kom hem. London är notoriskt tomt på soppkorgar, en rest (och åter aktuellt) från IRA-tiden för att minska risken att någon lägger en bomb i en soppkorg som får ligga där obemärkt tills den smäller.

13. Vad tycker du om den här utmaningen?
Dödar tid i alla fall.

14. Vilken var den senaste film du såg?
Wall Street, för ungefär 38:e gången.

15. Om du blev multimiljonär, vad skulle du köpa?
Möjligtvis en lägenhet. I övrigt anser jag inte pengar ska slösas bort, de ska användas för att skapa nytt.

16. Berätta något om dig själv som folk inte känner till.
Under mitt första universitetsår var jag ute ungefär 4 kvällar i veckan. Inte så konstigt. På tiden hade jag dock en överkänslig mage, vilket ledde till att kvällarna oftast brukade sluta med att jag stod naken på alla fyra i badkaret och spydde som fan.
Logiken? Är jag naken kladdar jag inte ned kläderna med spyor. Mår man dåligt så mår man bara sämre av att stoppa huvudet i en ungkarlstoalett, därför är det bättre (och lättare att träffa) att spy i badkaret.
Ok, jag var rätt full också, så logiken kanske haltade lite.

17. Om du kunde förändra EN sak i världen, utan att ta hänsyn till politik och skuldkänslor, vad skulle det vara?
Höja alla människors logiska slutledningsförmåga och IQ till 150. Resten av världens problem skulle förhoppningsvis sköta sig självt efter det.

18. Tycker du om att dansa?
Nej. Absolut inte nykter.

19. George Bush?
Håller inte riktigt med honom på speciellt många områden (han spenderar som en full sjöman), men karln har mer principer och ryggrad än någon europeisk politiker. Jag delar inte alla principer, men en man med principer är värd en del respekt.
Står valet mellan Chirac, Persson eller Bush är valet solklart.

20. Föreställ dig att ditt förstfödda barn är en flicka... Vad får hon heta?
Elli. Det bestämde jag för ca 8 år sedan.
Efter min nu 89-åriga farmor. Kvinnan har sett ett världskrig, fött fem barn och uppfostrat dem väl, arbetat flertalet jobb för att hjälpa till att försörja familjen och senare även tagit hand om barnbarn. Innan farfar dog för 6 år sedan tog hon hand om honom hemma under flera års demenssjukdom, envist vägrade hon överlåta ansvaret att ta hand om "sin egen familj" på någon annan, allra minst staten.
Hon är hellre tyst än talar illa om någon, hon har aldrig klagat på något, utan alltid sett det positiva i alla situationer. Hur någon som sett elände, fattigdom och krig fortfarande kan ha en så positiv livssyn är ett under.
En riktig stålkvinna och förebild.

21. Om ditt första barn var en pojke, vad skulle han få heta?
Det blir svårare. Ingen aning.

22. Skulle du nånsin överväga att bo utomlands?
I ytterligare ett land? Skulle kunna tänka mig att prova t ex Schweiz, Hong Kong och USA (dock bara ett fåtal delstater).

23. Vad vill du att Gud ska säga när du kommer till pärleporten?
"Du är min idol! Jag skulle behöva lite råd när det gäller ett par saker, skulle du kunna ge dina synpunkter?"

24. Vilka fyra personer vill du ska svara på de här frågorna?
Go nuts. Folk får välja själva utan grupptryck från mig.

Plusjobb vs ungdomsavtal

Göran Persson bryter mot arbetsmiljölagar

Enligt DN har Göran Persson tydligen inte följt alla arbetsmiljölagar vid utbyggnaden av sin herrgård. En s k arbetsmiljöplan har inte gjorts, och därmed har Persson blivit anmäld till Arbetsmiljöverket.

En fd finansminister som bryter mot skattelagar och en statsminister som bryter mot arbetsmiljölagar.
Den förstnämnde kom undan utan minsta lilla smäll på fingrarna ens. Ska vi slå vad om att samma sak kommer att ske här?

Det rimliga vore ju självklart att politikerna skulle ställas till ansvar på samma sätt som vanligt folk, och få ta samma konsekvenser som vanligt folk, oavsett hur absurda eller komplexa regler och lagar är. Men ser man till fallet Ringholm som "prejudikat" om saker som komma skall, så är det uppenbart att politikerklassen lever efter en annan regelbok än vanligt folk.

...sen kan man ju ha åsikter om hur krångliga reglerna är, när t o m ministrarna som varit med och stiftat dem inte förstår sig på dem, det borde vara något av en fingervisning om att det borde rensas rejält i regelträsket.
Men vi kan nog gissa att vanligt folk kommer att få fortsätta leva i regelträsket, medan politiker via nepotism och kontakter kan undkomma..

Dagens vinnare

..det förklarar ett och annat..

Expressen kommer med en logisk förklaring till hur Jesus kunde gå på vatten..

Wednesday, April 05, 2006

Gah! Kreditkortsbedrägeri!

Så har jag råkat ut för det som jag bara trodde hände andra: kreditkortsbedrägeri.

Trots att jag är extremt försiktig med mitt kreditkort, och inte lämnat ut den till någon annan än legitima ställen så har jag fått klippa kortet idag.
Visa ringde upp och frågade mig om mina senaste transaktioner då deras system lyft upp en varning. Mycket riktigt visade det sig att något ställe försökt testa mitt kort med massiva £1.
Bara att klippa kortet och beställa nytt.

Det hela kostar mig inte ett öre, men det är ett extremt irritationsmoment, särskilt då jag ska resa lite kommande veckor.

Hur de kommit över mitt kreditkort? Beats me. Några troliga saker är antingen att någon fysisk affär varit lite oförsiktig med betalningsslippar och någon sedan ägnat sig åt "dumpster-diving" för att hitta dessa, ett annat alternativ är att någon helt enkelt använt ett program som genererar kreditkortsnummer (sådana finns, kolla på Google..) och råkat få upp mitt nummer. Ett sista sannolikt alternativ är att någon näthandlare helt enkelt blivit hackad på senare tid, men inte gått ut med det offentligt.

Kontentan? Kreditkort i dagens läge är inte speciellt säkra, att det fortfarande fungerar är mer pga att inte så många försöker ägna sig åt bedrägerier, snarare än att det skulle vara speciellt svårt.

Ordföljd och utlandsboende

Har på senare tid upptäckt att min ordföljd börjar spöka när jag pratar och skriver på svenska. Föregående inlägg fick editeras ett par gånger för att ordföljden skulle bli åtminstonne ok.

Nej, jag försöker inte använda några Jedi mind-tricks genom att börja prata som Yoda, det är nog helt enkelt fyra år utomlands som börjar sätta sina spår.

Bara att hoppas att det inte urartar till något Victoria Silvstedt-språk med tiden..

Upprop för riktiga jobb

Följande text är ord för ord tagen från Globaljuggler, men jag hoppas han inte misstycker då jag själv anser att jag inte har något mer att tillägga än att uppmana folk att skriva på:

Enligt Ekot anser Vänsterkartellen att 1 000 nya s.k. plussjobb för ungdomar är en stor framgång för att bekämpa arbetslösheten bland unga. Idag står 146 000 ungdomar utanför arbetsmarknaden.

För att lösa detta gigantiska problem föreslår de 1 000 plussjobb .

Plussjobben saknar anställningstrygghet
Plussjobben är inte a-kassegrundande
Plussjobben är inte sjukpenninggrundande

Maud Olofsson föreslog för en tid sedan s.k. ungdomsavtal som i likhet med plusjobben saknar anställningstrygghet, men innebär avgångsvederlag för den som sägs upp, är sjukpenning- och a-kassegrundande och innebär helt enkelt riktiga jobb.

Om du tror att en uppluckring av LAS ger fler ungdomar jobb än Vänsterkartellens satsning på 1 000 plussjobb, skriv gärna på detta upprop.

Tuesday, April 04, 2006

Kan en människa vara mer missledande och korkad?

SSU's Anna "Tjuren från Crazy Horse" Sjödin har en debattartikel på SvD brännpunkt om läget i Frankrike och Centerns förslag om ändrade regler för unga. Det hela är rätt intressant läsning, och man måste ställa sig frågan: försöker hon missleda folk som är korkade, eller har hon en så korkad och skev världsbild på riktigt?

Några axplock ur artikeln är värda att kommentera:
Men högern backar inte. De tror fortfarande att otrygghet och ökade klyftor leder till fler jobb.
Exakt på vilket sätt minskar otrygghet och klyftor genom arbetslöshet och utanförskap?
Trygghet är att ha ett arbete och kunna forma sin egen framtid, inte att stå med mössan i hand och hoppas att politikerna delar ut allmosor i utbyte mot röster.

Arbetslöshet är ett deprimerande utanförskap som får många konsekvenser. Europa står i ett mycket viktigt vägval – solidaritet eller utanförskap.
Amen, men Europas vänster står tydligt på utanförskapets sida, såvida man inte räknar bara dem som har ett jobb just nu.

Mindre anställningstrygghet och välfärd gör att arbetslösheten dröjer sig kvar samtidigt som utslagningen och otryggheten breder ut sig.
Huh? Logik enligt modellen 1+1=73?
Jag utmanar alla bloggens läsare att peka ut ett enda exempel på hur marknadsliberaliseringar och ökad ekonomisk frihet skulle ha ökat arbetslösheten. Bonuspoäng om någon hittar ett enda exempel där ökat socialiserad och reglerad ekonomi lett till minskad arbetslöshet och ökat välstånd på sikt.

Vi vet också att vägen till fler jobb inte går genom uppsägningar utan genom att göra det lättare för företag att anställa.
Exakt, men varför gör ni inget? Och vad är det som säger att avreglering av arbetsmarknaden plötsligt skulle leda till massavsked av anställda? Är det någon som på fullaste allvar tror att företag ligger i startgroparna att sparka ut folk i massor om avregleringar skedde? Hade de velat det hade de redan gjort det: "arbetsbrist" hade det kallats.

Resten av artikeln är en lång radda av tilltänkta förslag för att i princip gömma undan arbetslöshet alternativt laga läckorna med lite silvertejp, till överpriser..

Monday, April 03, 2006

Justice by Callcenter

I fredags rapporterade Metro om det senaste tilltaget för att spara pengar samtidigt som man utnyttjar övervakningsstaten:
För att slippa "belasta" domstolar med trafikmål, så kommer fortkörare m fl fortsättningsvis dömas på löpande band av callcenter personal istället för en verklig domstol.
Lägg till att fortkörningsböter redan idag kan dömas ut via bild med övervakningskamera som identifierar nummerplåten, och du har ett system där det faktiskt inte är bevisat att du körde bilen, men hela vägen till dömande dom är helt automatiserat med hjälp av maskiner.

Hur man ska kunna försvara sig, överklaga, eller hur det står till med rättssäkerheten när det kan ske på detta sätt är det ingen som nämnt.
Ingen har heller nämnt om det kommer att uttökas till andra typer av brott, men en kvalificerad gissning är att callcenter-modellen säkerligen utökas om den bevisas spara pengar..

Sunday, April 02, 2006

Olagligt på flygplan: skjutvapen, skobomber och.. surströmming

Misslyckanden existerar inte

Jag brukar ofta göra en poäng av min inställning till begreppet "misslyckas":
Misslyckanden existerar inte, bara sätt som inte fungerar.

Att misslyckas är inte något man gör, det är något man själv väljer. Man kan försöka uppnå något och hitta tusentals sätt som inte fungerar, men det det enda sättet man misslyckas på är om man ger upp, eller inte tar någon lärdom av sina observationer kring vad som inte fungerar.

Ytterligare ett bevis på detta finns i en artikel hos Aftonbladet:
Erika Sunnegårdh åkte till USA som 19-åring för att göra karriär som opera-sångerska. Framgången uteblev och istället så harvade hon fram med servitris-arbete, otaliga sånglektioner och auditions.
Nu, vid 40-års ålder har hon gjort succédebut i Bethovens opera "Fidelio" i New York inför utsålda läktare och tio miljoner TV-tittare.
Visserligen fick hon göra sin debut som ersättare för den sjuke huvudrolls innehavaren, men succén lär inte gå obemärkt förbi, och operans General Manager vill enligt uppgift i Aftonbladet förhandla om Sunnegårdhs kontrakt efter succén.

Allt du vill ha i livet finns där för dig att ta, bara du vill ha det tillräckligt, jobbar mot målet och har tillräckligt tålamod för att lära dig ett par sätt som inte fungerar innan du blir belönad.

Skulle ni klara finska studenten?

Finland brukar ofta rankas högt i internationella jämförelser när det gäller utbildning. Efter att i korta perioder vistats i Finland är jag benägen att på instämma baserat på min empiriska erfarenhet: en ung finsk ingenjör tenderar att vara avsevärt vassare än en svensk. Själv får jag nästan mindervärdeskomplex ibland när jag talar med finska gamla kollegor och kompisar när jag inser att de har en avsevärt bättre utbildningsgrund att stå på än jag själv.

I Finland har de fortfarande något som de inte har i Sverige:
slutprov som man måste klara för att ta studenten.

Nu är frågan, skulle ni klara examen?
Här finns ett exempel på matte-provet (sidan 1, sidan 2).
Själv skulle jag nog i dagsläget ha åtminstonne vissa problem med matte-provet om jag var oförberedd, trots att jag arbetar inom ett område som är rätt matte-intensivt..


(via Merit Wager)

9/11 nyheter vi (inte) minns

BBC rapporterade: Hijack 'suspects' alive and well

Man kanske kan säga att konspirationsteoretikerna inte är helt utan anledning att vara just konspiratoriska..

Saturday, April 01, 2006

Festliga URL:er

Testa följande URL:er och se om ni finner dem underhållande:

www.tinyurl.com/dick


www.tinyurl.com/cunt

(Betydelse för order "cunt": cunt, puss, pussy, slit, snatch, twat* -- (obscene terms for female genitals)

*personligen gillar jag ordet "twat", det låter rätt romantiskt. I alla fall efter 6 pints )

Inga nyhetskommentarer idag

Av ren självbevarelsedrift tänker jag inte kommentera på några nyheter under dagen, såvida de inte bekräftas av minst tre olika oberoende media.

Våren är här!

Solen ligger på, 15 grader varmt. Kom just hem från en runda ute (utan rock!) och var tvungen att öppna fönstret helt för att inte koka bort inomhus.

Inte pjåkigt väder direkt, och nu blir det bara bättre och bättre.
När jag kommer att tänka på svenskt väder nu så har jag bara en kommentar:
Hä hääää!
(I bästa Nelson-röst från the Simpsons..)